การกำจัดของเสียทางไต

การกำจัดของเสียทางไต ไต เป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว ขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร คนมีไต 2 ข้าง ติดอยู่ทางด้านหลังของช่องท้อง สูงระดับเอว ถ้าผ่าไตตามยาวพบว่า ไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ เปลือกไตชั้นนอก และ เปลือกไตชั้นใน เนื้อไตประกอบด้วยหน่วยไตเล็ก ๆ จำนวนมาก มีลักษณะเป็นท่อขดอยู่ และมีหลอดเลือดฝอยเป็นกระจุกกระจายอยู่เต็มไปหมด หลอดเลือดที่นำเลือดมายังไต เป็นหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจ จะนำสารที่มีประโยชน์และสารที่ต้องกำจัดออกส่งเข้าสู่หน่วยไต โดยหลอดเลือดฝอย หน่วยไตจะทำหน้าที่กรองสารที่มีอยู่ในเลือด แร่ธาตุและสารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และน้ำบางส่วนจะถูกผนังของหน่วยไตดูดซึมกลับคืนมายังหลอดเลือดฝอย ส่วนของเสียอื่น ๆ รวมกันเรียก น้ำปัสสาวะ ถูกส่งไปตามท่อไต เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่มีน้ำปัสสาวะเพียง 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวขับน้ำปัสสาวะออกมา ร่างกายขับปัสสาวะประมาณวันละ 1 – 1.5 ลิตร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: