การย่อยในกระเพาะอาหาร

การย่อยในกระเพาะอาหาร

ผนังกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงมาก และยืดหยุ่น ภาวะปกติมีขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อมีอาหารจะขยายความจุได้ถึง 1,000 – 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูด 2 แห่ง คือ หูรุดส่วนต้นที่ต่อกับหลอดอาหาร และกล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับลำไส้เล็ก

ขณะที่กระเพาะอาหารว่าง กระเพาะอาหารจะสร้างกรดเกลือ (ไฮโดรคลอริก) และเอนไซม์ เมื่ออาหารเข้าไปในกระเพาะมากขึ้น กระเพาะอาหารจะสร้างกรดไฮโดรคลอริกและเอนไซม์มากขึ้นเพื่อใช้ในการย่อย ตามปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหาร ประมาณ 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร อาหารถูกคลุกเคล้าด้วยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของกระเพาะอาหาร

เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้าง ได้แก่ เพปซิน ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กลง ดังสมการ

เพปซิน

โปรตีน                                           โปรตีนโมเลกุลเล็ก

ภายในกระเพาะอาหารมีชั้นเมือกหนาบุอยู่เพื่อป้องกันการถูกย่อย ถ้ากระเพาะอาหารปล่อยกรดเกลือออกมากเกินไป บริเวณเยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารจะถูกทำลาย เป็นผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: