การย่อยในปาก

การย่อยอาหารภายในร่างกายของคนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. การย่อยเชิงกล  โดยการใช้ฟันบดเคี้ยว หรือการบีบรัดของทางเดินอาหาร

2. การย่อยทางเคมี โดยการใช้น้ำย่อยหรือเอนไซม์ ทำให้อาหารมีโมเลกุลเล็กลง

การย่อยเชิงกล

การย่อยเชิงกล เริ่มตั้งแต่ปาก ในปากมีฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด คนมีฟัน 2 ชุด

1. ชุดแรก เรียกฟันน้ำนม มี 20 ซี่

2. ชุดสอง เรียกฟันแท้ มี 32 ซี่ บางคนอาจมีไม่ครบเนื่องจากฟันขึ้นไม่ครบ

การย่อยทางเคม

นอกจากการย่อยเชิงกลแล้ว ในปากยังมีน้ำลายที่ผลิตจากต่อมน้ำลายประมาณวันละ 1- 1.5 ลิตร ในน้ำลายมี เอนไซม์อะไมเลส สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้

อะไมเลส

แป้ง                                    น้ำตาล

น้ำลาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: